Calaren – Droid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Tortor sapien nunc lectus quam. Imperdiet eu venenatis viverra tellus ornare cursus senectus facilisi felis. Penatibus et augue hendrerit amet sit etiam. Sapien vitae egestas tellus luctus tortor, sit quis amet suspendisse.

Derban – Human

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Tortor sapien nunc lectus quam. Imperdiet eu venenatis viverra tellus ornare cursus senectus facilisi felis. Penatibus et augue hendrerit amet sit etiam. Sapien vitae egestas tellus luctus tortor, sit quis amet suspendisse.

Yorel – Cyborg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Tortor sapien nunc lectus quam. Imperdiet eu venenatis viverra tellus ornare cursus senectus facilisi felis. Penatibus et augue hendrerit amet sit etiam. Sapien vitae egestas tellus luctus tortor, sit quis amet suspendisse.

GORGON

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Tortor sapien nunc lectus quam. Imperdiet eu venenatis viverra tellus ornare cursus senectus facilisi felis. Penatibus et augue hendrerit amet sit etiam. Sapien vitae egestas tellus luctus tortor, sit quis amet suspendisse. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Tortor sapien nunc lectus quam. Imperdiet eu venenatis viverra tellus ornare cursus senectus facilisi felis. Penatibus et augue hendrerit amet sit etiam. Sapien vitae egestas tellus luctus tortor, sit quis amet suspendisse.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Tortor sapien nunc lectus quam. Imperdiet eu venenatis viverra tellus ornare cursus senectus facilisi felis. Penatibus et augue hendrerit amet sit etiam. Sapien vitae egestas tellus luctus tortor, sit quis amet suspendisse. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Tortor sapien nunc lectus quam. Imperdiet eu venenatis viverra tellus ornare cursus senectus facilisi felis. Penatibus et augue hendrerit amet sit etiam. Sapien vitae egestas tellus luctus tortor, sit quis amet suspendisse.

THE NOXAL STORY

The Noxal là một vùng đất được hình thành từ rất lâu, do sự chia cắt của địa lý cũng như khí hậu mà tồn tại 3 quốc gia sinh cùng tồn tại với sự phát triển và tiến bộ khác nhau. 3 quốc gia đó là:

– Calaren – Droid, một nơi nương náu cho các loại robot, đa phần là các loại robot cũ kỹ. Nơi này ngập chìm trong khí hậu khắc nghiệt, khô hạn, thiếu tài nguyên, khổ cực và khó khăn thiếu thốn.

– Derban – Human, khí hậu nơi này rất chan hòa, đây là một điều kiện lý tưởng cho sự phát triển con người ở đây, nơi đây hội tụ những tòa nhà chọc trời, hiện đại. Nhưng do bản chất của sự hiền hòa cũng như dễ gần của con người nơi đây, dẫn đến sự thèm thuồng của những quốc gia còn lại. Họ đành phải xây dựng quân đội cũng như rào chắn để tự bảo về quốc gia của mình.

– Yorel – Cyborg, đánh đổi lấy sự phát triển vượt bậc, nhưng tính cách con người thay đổi theo hướng ích kỷ hơn, hiếu chiến hơn, chính là nơi này, nơi mà sự kết hợp giữa con người và máy móc gần như hoàn hảo.

Và chính vì như vậy, việc các quốc gia đánh chiếm lấn nhau là một chuyện rất hay xảy ra, đây là yếu tố chính dẫn đến các cuộc chiến trong game diễn ra.

2022
 • Game Ideas Proposal
 • Brand identity Developement
Q1/2023
 • Launch Website
 • Seed & Private Sale
 • Sale Droid Race Treasury
 • Calaren Nation
 • Introduce Game Play System
Q2/2023
 • Game Release
 • New NFT Items
 • Public Sale
 • Phase 1: P2E, PVE
 • Sale Human Race Treasury Derban Nation
 • Stalking/ In Game / Marketplace / Rental
Q3/2023
 • New Nft Items
 • Event
 • PVP, Quest Mode, Tournament
 • Sell Cyborg Race Treasury Yorel Nation
Q4/2023
 • Event
 • Phase 3: Conquer Mode
 • Released Series Season
2024
 • Event
 • Real Miniature
 • Release Game Season 2